• Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d., Vilniuje

  Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB

 • Garbingojo Teofiliaus Matulionio kripta

  Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra

 • Malda prie garbingojo teofiliaus kriptos

  Seserys vienuolės, J.E Kaišiadorių vyskupas ordinaras J. Ivanauskas, vyskupas emeritas J. Matulaitis, generalvikaras mons. A. Jurevičius

 • Birštono sakralinis muziejus

  Muziejus įsikūręs senojoje klebonijoje, kurioje 1956-1958 m. gyveno garbingasis Teofilius Matulionis

 • Švč. Sakramento adoraciją Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje Kaune

  Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų proga seserys benediktinės kviečia į Švč. Sakramento adoraciją Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje Kaune

 • Guronių Rožinio slėpinių kelias

  Septynių skausmų kelias gretina septynis Dievo Motinos Marijos skausmus su garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo momentais

Beatifikacija

Atliktas Garbingojo Teofiliaus palaikų perkėlimas

Vadovaudamasis Šventųjų skelbimo kongregacijos leidimu bei Instrukcija dėl garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio palaikų perkėlimo, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2017 m. balandžio 19 d. dekretu

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje

Brangūs broliai ir seserys, Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią

Artėja arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmė

Birželio 25 d. Vilniuje Katedros aikštėje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks unikalus įvykis – garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame

Vyskupo kankinio T. Matulionio parodą galima aplankyti ir naktį

Kovo 28 d. LR Seime ir Dailininkų sąjungos galerijoje (DSG, Vokiečių g. 2) atidarytos dvi parodos, skirtos artėjančiai vyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio Beatifikacijai (birželio 25

Spaudos konferencija „Beginklė tiesa“, skirta pažymėti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes bei atidaryti parodą Seime

Spaudos konferencija „Beginklė tiesa“, skirta pažymėti artėjančias arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – iškilmes bei atidaryti parodą Seime. Spaudos konferencijoje dalyvavo parodos kuratorius,

LVK paskelbė beatifikacijos tikrąją vietą ir laiką

Artėjant Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, nustatyti ir iškilmingų šv. Mišių, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. A. Amato SDB, tiksli vieta ir laikas: jos

Šventumo ir kankinystės reikšmė Bažnyčiai

Šventasis Jonas Paulius II apaštališkajame laiške Novo millennio ineunte rašo: „Garsių popiežių ir paprastų pasauliečių bei vienuolių šventumas labiau negu kada nors anksčiau išryškėjo kaip

Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes

2017 m. vasario 15 d. Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d.

Nuncijus Lietuvai: „Artėjanti beatifikacija – svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui, ne tik katalikams“

„Šių metų gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus dovanojo Lietuvai džiugią žinią. Jis pritarė Šventųjų skelbimo kongregacijos parengtam dokumentui, kuriuo pripažįstama arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystė, taip

Kankinystė ir tikėjimo liudijimas neatskiriami!

Gyvendami pokomunistinės demokratijos visuomenėje, kartais dar prisimename visai nesenus laikus, kai tikin­tieji buvo morališkai ir fiziškai persekiojami dėl savo įsitikinimų. Sovietų persekiojama Bažnyčia buvo vadi­nama

Mons. Algirdas Jurevičius: Per beatifikaciją viso pasaulio akys bus nukreiptos į Lietuvą

Paskutinioji arkiv. Teofiliaus Matulionio vyskupija – Kaišiadorių. Čia, Kaišiadorių katedros vyskupų kriptoje, ilsisi arkivyskupo palaikai. Apie džiugius būsimos beatifikacijos rūpesčius ir planus kalbamės su Kaišiadorių

Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos eiga

2011-05-03 1990 m. Kaišiadorių vyskupijoje buvo pradėta buvusio Kaišiadorių vyskupo arkiv. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byla, kurios pirmasis etapas buvo baigtas 2008 m. gegužės 1 d., o

Vysk. J. Boruta: Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintuoju – nacionalinis įvykis

2017 m. sausio mėn.18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis formacijos susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Susirinkimas pradėtas

Arkivyskupas Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią

Turėsime naują palaimintąjį!

Vos apskriejus žiniai, jog popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Amato paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę, pasirodė pranešimų

Vaizdo įrašai

Autentiškas Teofiliaus Matulionio ganytojiškas laiškas, Birštonas 1956-12-25 13:56
PALAIMINTAS KANKINYS 02:23
Dievo Tarnui arkivysk.Teofiliui Matulioniui atminti. 55:48
Vilnius 1940, vasario 16-oji. 02:15
Ar nori nugyventi įsimintiną gyvenimą? 02:31
JIE DARĖ KAŽKĄ LABAI SVARBAUS... 03:36
"GAILESTINGUMAS TEOFILIAUS MATULIONIO DARBUOSE IR GYVENIME" - DR. ROMA ZAJANČKAUSKIEN 34:31
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimo šv. Mišios ir malda kriptoje 2016 08 20 57:07

Renginiai

Parodoje „Beginklė tiesa“ – T. Matulionio fotografijos, laiškai, vyskupo daiktai iš sovietinių kalėjimų

Minėjimas „Per kryžių į žvaigždes“ Elektrėnų bažnyčioje

7 priežastys dalyvauti Lietuvos jaunimo dienose Vilniuje

Atsinaujinimo diena Kauno arkikatedros parapijoje

Top