Biografiniai straipsniai

Renginiai

Straipsniai

Šventos šeimos – šventa vyskupija

1943 m. gegužės 23 d. Teofilius Matulionis tapo Kaišiadorių vyskupu. Skaitykite jo pirmąjį ganytojišką laišką, kuris ingreso dieną buvo skaitomas visose vyskupijos bažnyčiose. Perspausdinama iš prel. P. Gaidos…

Teofiliaus viešnagė Kretingoje

1934 m. gegužės 4-11 dienomis vysk. Teofilius Matulionis lankėsi Kretingoje. Gegužės 4 d. vakare vysk. Teofilius atvyko į Kretingą. Prie pranciškonų vienuolyno jį pasitiko tėvai pranciškonai, šv. Antano misijų…

Garbingojo Teofiliaus keliais

Kun. Marius Talutis Prieš keletą metų Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožančiaus draugijos nariai paprašė manęs kartu keliauti arkivyskupo Teofilio Matulionio keliais ir netgi leido pamėginti pabūti gidu ir piligriminės…

IKI BEATIFIKACIJOS IŠKILMIŲ LIKO:

Beatifikacijos programa

METŲ „KELIONĖ SU TEOFILIUMI“

2017-06 | „Teofilius Matulionis ir Vilnius“.
Atsisiųsti: DOC | PDF

Autorius – kun. Marius Talutis.

Su atitinkamomis nuorodomis meditacijas galima platinti visais būdais.