• Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d., Vilniuje

  Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB

 • Garbingojo Teofiliaus Matulionio kripta

  Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra

 • Malda prie garbingojo teofiliaus kriptos

  Seserys vienuolės, J.E Kaišiadorių vyskupas ordinaras J. Ivanauskas, vyskupas emeritas J. Matulaitis, generalvikaras mons. A. Jurevičius

 • Švč. Sakramento adoraciją Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje Kaune

  Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų proga seserys benediktinės kviečia į Švč. Sakramento adoraciją Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje Kaune

 • Birštono sakralinis muziejus

  Muziejus įsikūręs senojoje klebonijoje, kurioje 1956-1958 m. gyveno garbingasis Teofilius Matulionis

 • Guronių Rožinio slėpinių kelias

  Septynių skausmų kelias gretina septynis Dievo Motinos Marijos skausmus su garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo momentais

 • Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra

  Dievo Gailestingumo koplyčia. Centre - Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija nutapyta tarp 1937 ir 1939 metų arkivyskupo T. Matulionio užsakymu

Beatifikacija

Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes

2017 m. vasario 15 d. Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d.

Nuncijus Lietuvai: „Artėjanti beatifikacija – svarbi kiekvienam Lietuvos žmogui, ne tik katalikams“

„Šių metų gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus dovanojo Lietuvai džiugią žinią. Jis pritarė Šventųjų skelbimo kongregacijos parengtam dokumentui, kuriuo pripažįstama arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystė, taip

Kankinystė ir tikėjimo liudijimas neatskiriami!

Gyvendami pokomunistinės demokratijos visuomenėje, kartais dar prisimename visai nesenus laikus, kai tikin­tieji buvo morališkai ir fiziškai persekiojami dėl savo įsitikinimų. Sovietų persekiojama Bažnyčia buvo vadi­nama

Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijos bylos eiga

2011-05-03 1990 m. Kaišiadorių vyskupijoje buvo pradėta buvusio Kaišiadorių vyskupo arkiv. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byla, kurios pirmasis etapas buvo baigtas 2008 m. gegužės 1 d., o

Vysk. J. Boruta: Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintuoju – nacionalinis įvykis

2017 m. sausio mėn.18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos dvasininkų kasmėnesinis formacijos susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Susirinkimas pradėtas

Vaizdo įrašai

Ar nori nugyventi įsimintiną gyvenimą? 02:31
PALAIMINTAS KANKINYS 02:23
JIE DARĖ KAŽKĄ LABAI SVARBAUS... 03:36
"GAILESTINGUMAS TEOFILIAUS MATULIONIO DARBUOSE IR GYVENIME" - DR. ROMA ZAJANČKAUSKIEN 34:31
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimo šv. Mišios ir malda kriptoje 2016 08 20 57:07
Top