Šventos šeimos – šventa vyskupija

1943 m. gegužės 23 d. Teofilius Matulionis tapo Kaišiadorių vyskupu. Skaitykite jo pirmąjį ganytojišką laišką, kuris ingreso dieną buvo skaitomas visose vyskupijos bažnyčiose. Perspausdinama iš prel. P. Gaidos knygos „Nemarus

Teofiliaus viešnagė Kretingoje

1934 m. gegužės 4-11 dienomis vysk. Teofilius Matulionis lankėsi Kretingoje. Gegužės 4 d. vakare vysk. Teofilius atvyko į Kretingą. Prie pranciškonų vienuolyno jį pasitiko tėvai pranciškonai, šv. Antano misijų seminarija ir