Palaimintojo Teofiliaus litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison! Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus! Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų! Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk…

Padėkos už beatifikaciją piligrimystė

2018 m. vasario 6-7 dienomis įvyks Lietuvos tikinčiųjų - vyskupų, vienuolių bei pasauliečių  padėkos popiežiui Pranciškui už pal. Teofiliaus Matulionio beatifikaciją piligrimystė. Vasario 6 d. (antradienį) 18.00 val. Tibrio upės saloje…

Kalėdinis sveikinimas

Gerbiami svetainės www.teofilius.lt skaitytojai, Džiaugiuosi, kad jau prabėgo beveik metai, kaip turime internetinį puslapį www.teofilius.lt, supažindinantį su Palaimintuoju Teofiliumi ir žadinantį mūsų pasitikėjimą Palaimintojo…

Pal. Teofiliaus Matulionio pėdomis

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS PILIGRIMYSTĖ PAL. TEOFILIAUS MATULIONIO PĖDOMIS Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenė jau seniai planavo kelionę Lietuvos arkivyskupo, kankinio, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdomis.…

Viešpats nusišypsojo Lietuvai

„Kanados lietuvių katalikų kunigų vienybės“ pakviestas, besibaigiant palaimintojo Teofiliaus Matulionio metams, į Kanadą buvo atvykęs Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kaip vyskupas T. Matulionis nepriklausomos Lietuvos metais lankė…

Teofiliaus Matulionio piligrimų namai atvėrė duris

Šeduvoje, kur paskutinius savo gyvenimo metus praleido palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, atidaromi piligrimų namai-muziejus. Šių metų birželį sovietinio režimo kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį (1873–1962) paskelbus…

Pranašysčių lydimas

Viena iš sąlygų pradėti palaimintuoju paskelbimo procesą yra vadinamasis šventumo garsas (fama sanctitatis), kuris lydi tą asmenį žemiškajame gyvenime. Žvelgdami į palaimintojo Teofiliaus gyvenimą,  aplinkiniai matė jį kaip išskirtinį ir…