LVK paskelbė beatifikacijos tikrąją vietą ir laiką

257

Artėjant Garbingojo arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėms, nustatyti ir iškilmingų šv. Mišių, kurioms vadovaus Popiežiaus atstovas kard. A. Amato SDB, tiksli vieta ir laikas: jos bus aukojamos Katedros aikštėje Vilniuje, 2017 m. birželio 25 d., 14 val. Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą ir dėkoti Dievui už arkivysk. Teofiliaus Matulionio tikėjimo tvirtybės ir meilės Tėvynei dovaną.“ 

"Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. kovo 2-3 d. plenarinį posėdį" (http://lvk.lcn.lt/naujienos/,278)
Rekomenduojame