Teofiliaus viešnagė Kretingoje

1934 m. gegužės 4-11 dienomis vysk. Teofilius Matulionis lankėsi Kretingoje. Gegužės 4 d. vakare vysk. Teofilius atvyko į Kretingą. Prie pranciškonų vienuolyno jį pasitiko tėvai pranciškonai, šv. Antano misijų seminarija ir

Vilniaus arkivyskupijos dvasininkai lankėsi Kaišiadoryse

Ruošiantis garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, gegužės 15 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, arkivyskupijos dekanai ir kunigų taryba piligriminiu-pažintiniu tikslu lankėsi Kaišiadoryse. Vilniaus arkivyskupijos delegaciją pasitikęs