Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviškę žymės naujas kryžius

Ruošiantis arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai nutarta pakeisti jo tėviškę žymintį kryžių nauju, didesniu, įspūdingesniu. Šią vasarą vyksiančioms iškilmėms, kurių metu kankinys arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873–1962) bus skelbiamas palaimintuoju, ruošiamasi ir jo