Arkivyskupas Teofilius Matulionis (17): 1946 m. – trijų ganytojų areštai

Irena Petraitienė   Teofiliaus Matulionio istorija šįkart persipina su 1946-ųjų metų represijomis Lietuvoje ir kitų vyskupų likimais; sunkiu prel. S. Jokūbauskio pasirinkimu. Septyniolika suimtų kunigų                                   Nuo Liškiavos pusės partizanams atakuojant Merkinę, nei parapijos klebonas kun. Jonas Mintaučkis,

Vyskupo išgelbėta gyvybė

Mons. dr. Algirdas Jurevičius Nors jau praėjo daug metų nuo baisių II Pasaulinio karo patirčių, tačiau bevartydami istorijos puslapius atrandame vis naujų iki šiol mažai žinomų žygdarbių. Vienas jų – Dievo