Būsimo Palaimintojo iškilmei artėjant

Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo  Rožinio draugijos (toliau - GRD) nariai jau aštuoneri metai varsto rožančiaus karoliukus, laukdami savo ganytojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio altoriaus garbės. Kartą metuose atskiri dekanatai renkasi bendrai maldai. Mums,