Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija

Kaišiadorių vyskupijos archyvo nuotr.

747
Rekomenduojame