Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija

Kaišiadorių vyskupijos archyvo nuotr.

170

Rekomenduojame