Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija

Kaišiadorių vyskupijos archyvo nuotr.

879
Rekomenduojame