Teofiliaus Matulionio sarkofago išlydėjimas iš Kaišiadorių į Vilnių

Nuotr. Dalius Šatrauskas

1 289
Rekomenduojame