Teofiliaus Matulionio sarkofago išlydėjimas iš Kaišiadorių į Vilnių

Nuotr. Dalius Šatrauskas

871

Rekomenduojame