Rožinis

SLĖPINIŲ APMĄSTYMUI PANAUDOTOS MINTYS IŠ GARBINGOJO DIEVO TARNO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO GYVENIMO

Parengė ses. Felicija Grybaitė (Kristaus Karaliaus Merginų diakonių kongregacija) ir Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos Teofiliaus Matulionio maldos būrelis.
 
2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvą pasiekė džiugi žinia: popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę. Tai reiškia, kad artimiausiu laiku garbingasis kankinys Bažnyčios nustatytomis apeigomis bus skelbiamas palaimintuoju.
Rožinio maldoje apmąstydami šventuosius slėpinius, dėkokime Viešpačiui už šią brangią dovaną ir Švč. Mergelei Marijai už nuolatinę globą bei užtarimą.
 
Rožinio malda su Teofiliumu (PDF)