Parama

Rengiantis garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, Kaišiadorių katedroje ruošiama koplyčia būsimam palaimintajam, tvarkomas šventorius, atliekami įvairūs katedros remonto darbai. Siekiant tinkamai pasirengti prašome Jus savo auka paremti vykdomus darbus.
 
Sąskaitos savininkas:       
Kaišiadorių vyskupijos kurija (į/k 191236075)
Bankas:     “Swedbank” AB
Banko kodas:   73000
SWIFT:      HABALT22
Sąskaitos Nr.: LT96 7300 0101 5099 1341
Mokėjimo paskirtis:    AUKA

Juridiniai asmenys, norintys suteikti paramą, gali kreiptis į Kaišiadorių vyskupijos kuriją (Kęstučio g. 44, LT-56124, Kaišiadorys; +370 346 53950 arba +370 605 27822 (mob.); el. paštas kurija@ks.lcn.lt

Visus geradarius kviečiame drauge rengtis beatifikacijos iškilmei ir joje dalyvauti.
Gerasis Viešpats už Jūsų parodytą krikščionišką solidarumą teatlygina savo malone.