Birštono sakralinis muziejus

Muziejus įsikūręs senojoje klebonijoje, kurioje 1956-1958 m. gyveno garbingasis Teofilius. Ten slapta vyskupu buvo konsekruotas kardinolas Vincentas Sladkevičius. Ekspozicijoje pristatomas garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas, eksponuojami jo asmeniniai daiktai, muziejaus specialistai skaito paskaitas apie Teofilių Matulionį.

Muziejaus lankymas nemokamas.

Daugiau informacijos www.sakralinis.lt