„Aktualijos“ (2017-02-17)

89

Laidoje plačiau aptariama Šventojo Tėvo Pranciškaus paskirta arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – data. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apie šio istorinio įvykio svarbą kalbamės su mons. Algirdu Jurevičiumi. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas.

 
Rekomenduojame