Ganytojo žodis

Marijos radijas

357

Laidoje dalyvauja Kaišiadorių vyskupas J.E. Jonas Ivanauskas. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas.

Klausytis įrašo

Rekomenduojame