„Per kryžių į žvaigždes“ (2017-01-05)

106

Šia laida pradedame naują laidų ciklą, kuris supažindins su Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimu.

Popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju.

Pirmojoje laidoje svečiuojasi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Kalbina kun. Povilas Narijauskas.

Rekomenduojame