„Per kryžių į žvaigždes“ (2017-01-12)

118

„Garbingojo Teofiliaus Matulionio portretas iš arti“. Laidoje dalyvauja Kristaus Karaliaus diakonių kongregacijos seserys s. Irena Balaitytė ir s. Felicija Grybaitė.

Rekomenduojame