„Per kryžių į žvaigždes“ (2017-01-26)

127

Apie Garbingąjį Teofilių Matulionį kalba kun. Marius Talutis ir arkivyskupo giminaitis Teofilius Pilka.

Rekomenduojame