„Per kryžių į žvaigždes“ (2017-02-23)

90

Laida skirta Garbingajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Mons. Algirdas Jurevičius kalba tema „Eucharistija persmelktas gyvenimas“.

Rekomenduojame