„Per kryžių į žvaigždes“ (2017-03-02)

97

Kun. Algirdas Akelaitis laidoje kalba apie Garbingąjį Arkivyskupą Teofilių Matulionį bei jo pamaldumą į Švč. Jėzaus Širdį. Laidoje išgirsite būdus, kaip galime susipažinti su būsimu palaimintuoju. 

Rekomenduojame