„Per kryžių į žvaigždes“ (2017-03-09)

125

Laidoje kun. Marius Talutis kalba apie Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyventas ir lankytas vietas bei jo svarbą šiandien.

Rekomenduojame