„Per kryžių į žvaigždes“ (2017-08-17)

Marijos radijas

241

Laidos svečias vysk. Juozas Matulaitis kalba apie pal. Teofilių Matulionį. Laidą veda Vilius Kaminskas.

Laidos įrašas (klausyti)

Rekomenduojame