„Per kryžių į žvaigždes“ (2017-08-24)

Marijos radijas

225

Mintimis apie šventuosius, palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį ir savo asmeninę patirtį dalijasi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Laidą veda kun. Povilas Narijauskas.

Laidos įrašas (klausyti)

Rekomenduojame