Tikėjimo žvilgsniu (2017-07-15)

Marijos radijas

Svirės užė. Sigito Tamkevičiaus nuotr.
628

Apie piligriminę kelionę palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio keliais.

Laidos įrašas

Rekomenduojame