Grupėms iš užsienio

Kviečiame tikinčiuosius iš svečių šalių, ypatingai iš Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, JAV, dalyvauti arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje.

Iš užsienio atvykstančias tikinčiųjų grupes kviečiame REGISTRUOTIS INTERNETU. Organizatoriai susisieks su užsiregistravusių grupių koordinatoriais. Jeigu su Jumis atvyksta kunigai iš užsienio, kviečiame juos taip pat REGISTRUOTIS INTERNETU.