Grupėms

Maloniai kviečiame tikinčiuosius atvykti birželio 25 d. į Vilnių, garbingojo Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmes. Kviečiame parapijose, rektoratuose rinkti keliaujančiųjų grupes. Informaciją apie sudarytas grupes (grupės narių skaičių, autobusų skaičių bei kontaktinio asmens el. pašto adresą) prašome perduoti parapijos klebonui, administratoriui ar bendruomenės rektoriui.

Visa informacija, aktuali atvykstantiems organizuotu transportu, bus skelbiama www.teofilius.lt tinklalapyje.

Jaunimo grupėms, atvykstančioms į Lietuvos Jaunimo Dienas, atskirai registruotis į beatifikacijos iškilmes nereikia.

Klebonams, administratoriams, rektoriams: jeigu dar nesate gavę informacijos dėl registracijos ir nežinote, kam perduoti surinktus duomenis, susisiekite su savo vyskupijos kurija.