Kviečiame į iškilmes pal. arkivysk. Teofiliaus Matulionio tėviškėje ir Alantoje

Panevėžio vyskupijos kurijos inf.

Nuotr. lt.wikipedia.org
1 493

Liepos 25 d. kviečiame į iškilmes pal. arkivysk. Teofiliaus Matulionio tėviškėje ir Alantoje

17.00 val. palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio tėviškėje – Kudoriškio kaime (Skiemonių sen., Anykščių r.) bus šventinamas atminimo kryžius.

18.00 val. Alantos Šv. Jokūbo bažnyčioje (palaimintojo krikšto vieta) šv. Mišios.

Dalyvauja apaštališkasis nuncijus J. E. arkivysk. P. L. Quintana, Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupai, kiti vyskupai ir kunigai.

Rekomenduojame