Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų inauguracijos iškilmė Šeduvoje

Kun. Virginijus Kazaitis

Nuotr. Laima Gūtmane
963

2017 m. spalio 1 d. 12 val., Šeduvos bažnyčioje įvyks iškilmingos pamaldos, kuriose dalyvaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro López Quintana, Šiaulių, Kaišiadorių, Panevėžio vyskupai. Pamaldų metu Kaišiadorių vyskupija perduos nuolatiniam pagerbimui pal. Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, relikviją Šeduvos šv. Kryžiaus Atradimo parapijai.

Šeduvoje pal. Teofilius praleido paskutiniuosius ketverius žemiškojo gyvenimo metus, todėl jo atminimas šeduviškių tarpe ypač brangintinas.

Mišias „Dievui ir Tėvynei“ (komp. V.Malinauskas) giedos Baisogalos kultūros centro mišrus choras (vad. N. Bernadickienė), Rozalimo moterų choras „Gaudulė“ (vad. J. Skorupskienė). Vargonuos R. Vaigauskaitė. Taip pat dalyvaus Šeduvos gimnazijos pučiamųjų orkestras (vad. K. Meškauskas).

Po Šv. Mišių numatyta agapė šventoriuje. Koncertuos Šeduvos kultūros ir amatų centro kapela „Užuovėja“ (vad. E. Kažukauskas).

Kviečiame dalyvauti!
Šeduvos parapijos klebonas
Rekomenduojame