Palaimintojo relikvijos Gailestingumo Motinos artumoje

Mons. dr. Algirdas Jurevičius

Bernardinai.lt nuotr.
920

Vienas ryškesnių įvykių Lietuvos tikinčiųjų gyvenime yra piligrimystė į Vilnių, į Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus. Šiemet pasirinkta atlaidų tema – gilintis į Švč. Mergelės Marijos kaip Taikos Karalienės asmenį. Jėzaus Motina mums primena, kad taika pasaulyje prasideda pirmiausia kiekvieno mūsų širdyje ir skleidžiasi į aplinką.

Aušros Vartų Gailestingumo Motina

Lapkričio 10-20 dienomis prie Aušros Vartų esančioje šv. Teresės bažnyčioje tikintieji galės pasimelsti prie pal. Teofiliaus Matulionio didžiojo relikvijoriaus, kuris bus patalpintas prie šoninio šv. Kryžiaus altoriaus. Palaimintasis čia bylos apie kryžių, kuris kelia žvilgsnį į dangų ir dėl Kristaus kančios visiems mūsų kentėjimams suteikia prasmę.

Palaimintasis Teofilius keletą kartų lankėsi Aušros Vartuose, meldėsi prie Gailestingumo Motinos paveikslo. Keletą tokių kelionių yra užfiksuota jo biografų. Vos grįžęs iš Šventosios Žemės 1936 metais palaimintasis aplankė Vilniuje gyvenusią brolio šeimą ir Aušros Vartuose aukojo šv. Mišias prie malonėmis garsaus Dievo Motinos paveikslo dėkodamas už laimingą kelionę.

Visiškai kitokią patirtį jis išgyveno 1956 metais gegužės 6 d., kuomet su giminaičio pagalba iš Mordovijos atvykęs į Vilnių jis Aušros Vartų koplyčioje dėkojo Švč. Mergelei Marijai už atgautą laisvę. Čia jis atliko išpažintį, bet aukoti šv. Mišias jautėsi per silpnas.

Palaimintajam buvo pažįstamos įvairios gyvenimo patirtys, todėl dvasiniu būdu jis pasiruošęs padėti kiekvienam, kas su tokiu pat pasitikėjimu ir atvira Dievo valiai širdimi atvyks pas Gailestingumo Motiną ir šauksis Jos užtarimo. Teofilius neliks nuošalyje, bet taip pat pagelbės savo užtarimu.

Taip pat skaitykite: Apie pal. Teofiliaus sarkofago ir didžiojo relikvijoriaus skirtumus

 

 

 

Rekomenduojame