Vyskupo kankinio T. Matulionio parodą galima aplankyti ir naktį

146

Kovo 28 d. LR Seime ir Dailininkų sąjungos galerijoje (DSG, Vokiečių g. 2) atidarytos dvi parodos, skirtos artėjančiai vyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio Beatifikacijai (birželio 25 d.). Parodą DSG stenduose galima apžiūrėti ir naktį.

I ir II Seimo rūmuose netradicinėse vietose – žurnalistų foje, prie rūmų dviejų įėjimų, taip pat DSG galerijos vitrinose eksponuojami dideli foto stendai iš T. Matulionio gyvenimo. Abiejų parodų rengėjas Vaidotas Žukas medžiagą ekspozicijoms rinko iš vysk. T. Matulionio giminaičių privačių archyvų. Daugiausiai nuotraukų originalų paskolino vysk. T. Matulionio dukterėčia Marija Matulionytė Bendoraitienė (vyskupo brolio Jeronimo dukra), Meilė Matulionytė Bubelienė (vyskupo brolio Antano dukra), taip pat sūnėnas Teofilis Pilka (vyskupo sesers Uršulės sūnus), 1955 m. pats vykęs pas dėdę vyskupą į Mordoviją, fotografavęs kalinį ir tremtinį. Ant išdidintų stendų įkomponuoti užrašai lietuvių ir anglų kalba.   

Parodų parengimą finansavo LR Seimo valdyba, Kristina ir Vidūnas Mekšrūnai, mons. kun. Kęstutis Kazlauskas, Marija ir Vitas Bendoraičiai. 

Seimo parodos atidarymo proga buvo surengta T. Matulionio gyvenimui ir Beatifikacijai spaudos konferencija „Beginklė tiesa“, kurioje dalyvavo Seimo narys istorikas Arvydas Anušauskas, Beatifikacijos bylos notaras mons. kun. Algirdas Jurevičius, dailininkas V. Žukas.

Dr. Arvydas Anušauskas kalbėjo apie Lietuvos dvasininkus lageriuose ir tremtyje, mons. A. Jurevičius – apie skelbimo palaimintaisias ir šventaisiais fenomeną, Beatifikacijos bylos eigą ir šios bylos ryšį su kitais Lietuvos kandidatais į palaimintuosius, apie artėjančių iškilmių Vilniuje valstybinę reikšmę. V. Žukas išreiškė savo nuomonę apie sovietinio režimo neprisitaikėlio vyskupo T. Matulionio ženklus šiuolaikiniam žmogui, apie privačius vyskupo laiškus iš sovietinių kalėjimų, foto archyvus, apie žmogiškąjį palaimintojo veidą. 

Numatyta, kad T. Matulionio Beatifikacijai skirtos parodos Seime ir DSG vyks iki šių metų gegužės 2 d.

 

 

 

 

 

Parodų organizatoriai

Rekomenduojame