Keli nauji potėpiai Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio portretui

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

297

Kaip žinome, arkivyskupas Teofilius Matulionis į Lietuvą grįžo 1933 metų spalio 20 dieną, Lietuvai ir Rusijai sutarus dėl apsikeitimo belaisviais. Atvykęs į Lietuvą, jis apsigyveno Kaune, Kunigų seminarijoje. Netrukus, tų pačių metų gruodžio 16 dieną, jis kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministrą su prašymu suteikti jam Lietuvos pilietybę ir išduoti Lietuvos Respublikos piliečio pasą: „…turiu garbės Jūsų Ekscelenciją prašyti suteikti man Lietuvos pilietybę ir išduoti vidaus pasą.“ Kartu su prašymu T. Matulionis pridėjo LR Pasiuntinybės Maskvoje jam išduotą pažymą ir savo gimimo metrikos išrašą, kuriame nurodyta, kad „teisėtų tėvų“ – Jurgio Matelionio ir Onos Juočelytės (taip dokumente) sūnus Teofilius gimė Aluntos parapijoje, Kudariškių kaime 1873 m. birželio 22 d.

Jau 1933 m. gruodžio 22 d. Pilietybės teisių pripažinimo komisija priėmė sprendimą pripažinti T. Matulioniui Lietuvos pilietybės teises. Be šių dokumentų, Kauno regioniniame valstybės archyve saugoma ir informatyvi 1934 metais išduota T. Matulionio vidaus paso kortelė, kurioje nurodyta dviguba jo pavardė – Matulionis-Matelionis, asmens žymės ir kt.

Kviečiame susipažinti su Kauno regioniniame valstybės archyve saugomais dokumentais apie arkivyskupą Teofilių Matulionį:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su dokumentais galima susipažinti ir „gyvai“ – Kauno regioninio valstybės archyvo skaitykloje, tel. Nr. (8 37) 22 29 44, el. p. kaunas.skaitykla@archyvai.lt, darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.15-16.45, penktadieniais 8.15-15.30 (paskutinį mėnesio ketvirtadienį skaitytojai neaptarnaujami)

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Rekomenduojame