Sekmadienių vakarai su Palaimintuoju Teofiliumi

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo parapija

2 734

Kiekvieną sekmadienį kviečiame maldingai išgyventi šventųjų bendravimą meldžiant palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimo Kaišiadorių katedros Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje.

17.00 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija, dvasinio pokalbio bei išpažinties galimybė.

18.00 val. šv. Mišios prie pal. Teofiliaus sarkofago aukotojų intencijomis.

 

Rekomenduojame