Dla pielgrzymów

KATEDRA W KOSZEDARACH (lit. Kaišiadorys). W Krypcie Biskupiej spoczywają ziemskie szczątki Czcigodnego arcybiskupa. Grupy pielgrzymkowe przybywające z księżmi mogą odprawiać Mszę Świętą. Informacja i rejestracja w Biurze Parafialnym parafii w Koszedarach. Adres: Brazio 6A, LT-56121 Kaišiadorys, Litwa; e-mail: kaisiadoriup@gmail.com; tel. +370 346 52 404 lub +370 655 25502.
 

 

MUZEUM SAKRALNE W BIRSZTANACH (lit. Birštono sakralinis muziejus). Muzeum mieści się w starej plebanii, gdzie w latach 1956-1958 mieszkał biskup Teofilius Matulionis i potajemnie konsekrował na biskupa przyszłego kardynała Vincentasa Sladkevičiusa. Wstęp do muzeum jest bezpłatny.
Muzeum jest otwarte: wtorki-piątki w godz.: 10.00-18.00,  w soboty w godz.: 11.00-17.00, w niedziele w godz.: 11.00-16.00. Adres: Birutės g. 10, LT-59217 Birštonas, Litwa; e-mail: muziejus@sakralinis.lt; tel. +370 319 65 699.
   

 

 

DROGA SIEDMIU BOLEŚCI W GURONYS “PRZEZ KRZYŻ DO GWIAZD.” W rodzinnej miejscowości kardynała Vincentasa Sladkevičiusa urządzono Drogę Siedmiu Boleści. Ta droga przybliża momenty życia biskupa T. Matulionisa do bólów Matki Boskiej. Dom rekolekcyjny w Guronys oferuje programy rozwoju duchowego. Prosimy zwracać się do sióstr Jezusa Eucharystycznego (SJE): Guronių k., Žaslių sen., LT-56419 Kaišiadorių raj., Litwa; e-mail: rekolekcijos@sje.lt; tel. +370 600 56206.