Pal. Teofiliaus Matulionio liturginio minėjimo diena. Gedulo ir vilties diena.

2018-06-14 - 00:00

Birželio 14 diena, ketvirtadienis
Palaimintojo Teofiliaus liturginis minėjimas. Gedulo ir vilties diena.
 
8.30 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.      
9.30 – 12.00 val.  Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda
12.00 val. Šv. Mišios. Padėka Dievui už pal. Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę. Pal. Teofiliaus relikvijų įteikimas Kauno seserims benediktinėms.
13.30 -17.45 Švč. Sakramento adoracija.
17.00 – 17.45 val. Tremtinių pagerbimas prie Tremtinių paminklo.
18.00 val. Šv. Mišios ir birželinės pamaldos. Meldžiamės už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę.
19.15 val. Koncertas Pal. Teofiliaus aikštėje.
 
Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui išstatytas Katedros viduryje birželio 14 – 17 dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.
Minėjimo dienomis Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.