Birželio 15 diena, penktadienis, skirtas Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbei

2018-06-15 - 00:00

Birželio 15 diena, penktadienis, skirtas Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbei
           
8.30 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.
9.30 – 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda.
12.00 val. Šv. Mišios. Meldžiame Dievo gailestingumo ir Išganymui reikalingų malonių. Kauno miesto parapijų piligriminė kelionė.
13.30 – 17.45 val. Švč. Sakramento adoracija.
18.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už mirusius Kaišiadorių vyskupijos ganytojus, kunigus ir tikinčiuosius.
Nuo 19.00 val. naktinė Švč. Sakramento adoracija (iki 8.00 val. ryto).
 
Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui išstatytas Katedros viduryje birželio 14 – 17 dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.
Minėjimo dienomis Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.