Birželio 16 diena, šeštadienis, skirtas Švč. Mergelės Marijos Širdies garbei

2018-06-16 - 00:00

Birželio 16 diena, šeštadienis, skirtas Švenčiausiosios Mergelės Marijos Širdies garbei
 
10.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.
11.30 – 12.00 val. Rožinio malda.
12.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei. Kauno kunigų seminarijos kandidatų kunigystei skyrimai ir įvilkimas į kunigišką rūbą – sutaną.
15.00 – 15.15 val. Gailestingumo valanda.
15.15 – 18.00 val. Kristaus kančios apmąstymas. Žemaičių Kalvarijos Kalnai. 
Gieda Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapijos Grigališkojo choralo studija "Schola cantorum de Regina Pacis".
18.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už Popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą. Mišiose giedamos senovinės žemaičių giesmės. 
 
Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui išstatytas Katedros viduryje birželio 14 – 17 dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.  
Minėjimo dienomis Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.