Birželio 17 diena, sekmadienis. Pirmųjų Teofiliaus Beatifikacijos metinių iškilmė

2018-06-17 - 00:00

Birželio 17 diena, sekmadienis.
Pirmųjų Teofiliaus Beatifikacijos metinių Iškilmė
8.00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija.
10.00 – 12.00 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda.
12.00 val. Iškilmės Šv. Mišios. Padėka už Palaimintąjį Teofilių, dalyvaujant Apaštaliniam Nuncijui, Lietuvos ir kitų šalių vyskupams, kunigams, vienuolėms, vienuoliams ir tikintiesiems.
14.00 – 17.50 val. Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda, šlovinimas.
18.00 val. Šv. Mišios. Meldžiamės už Lietuvos šeimas, vaikus ir jaunimą.
Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui išstatytas Katedros viduryje birželio 14 – 17 dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.
Minėjimo dienomis Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.