Pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadorių katedroje, 2019 m. birželio 14-16 d.

2019-06-14 - 00:00

Palaimintojo Teofiliaus sarkofagas pagerbimui bus išstatytas katedroje birželio 14-16 d. nuo 8 iki 20 val.

Birželio 14 d. (penktadienis) – PALAIMINTOJO TEOFILIAUS LITURGINIS MINĖJIMAS. GEDULO IR VILTIES DIENA. ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI SKIRTA DIENA.

10 val. – Šv. Mišios aukotojų intencija.
11.30 – 12 val. – Rožinio malda.
12 val. – Šv. Mišios. Padėka Dievui už pal. Teofiliaus gyvenimą ir tarnystę. 
13 – 14 val. – Švč. Sakramento adoracija.
14 – 15 val. – Rožinio malda.
15 – 16 val. – Gailestingumo Valanda.
16 – 17.30 val. – Šlovinimas.
18 val. – Šv. Mišios ir birželinės pamaldos. Meldžiamės už kentėjusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę.

Birželio 15 d. (šeštadienis) – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI SKIRTA DIENA.

10 val. – Šv. Mišios aukotojų intencija.
11.30 – 12.00 val. – Rožinio malda.
12 val. – Šv. Mišios. Meldžiamės už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei. 
13 – 14 val. – Švč. Sakramento adoracija.
14 – 15 val. – Rožinio malda.
15 – 16 val. – Gailestingumo valanda.
16 – 17. 30 val. – Šlovinimas.
18 val. – Šv. Mišios. Meldžiamės už mirusius Kaišiadorių vyskupijos ganytojus, kunigus ir tikinčiuosius.

Birželio 16 d. (sekmadienis) – PALAIMINTOJO TEOFILIAUS BEATIFIKACIJOS SUKAKTIES ŠVENTĖ.

  • 8 val. – Šv. Mišios aukotojų intencija.
  • 10 val. – Šv. Mišios aukotojų intencija.
  • 12 val. – Šv. Mišios. Meldžiame malonės, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju. 
  • 13 – 14 val. – Švč. Sakramento adoracija.
  • 14 – 15 val. – Rožinio malda.
  • 15 – 16 val. – Gailestingumo valanda.
  • 16 -17.50 val. – Šlovinimas.
  • 18 val. – Šv. Mišios. Meldžiamės už Tėvynę Lietuvą. 

Minėjimo dienomis Švč. Sakramento adoracija vyks Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Atgailos Sakramentas švenčiamas prieš šv. Mišias.

VISUS KVIEČIAME DRAUGE ŠVĘSTI IR DĖKOTI DIEVUI UŽ PALAIMINTĄJĮ TEOFILIŲ !

Kaišiadorių vyskupija