Gailestingojo Jėzaus paveikslas

Dievo Gailestingumo koplyčioje esančioje Kaišiadorių katedroje yra Gailestingojo Jėzaus paveikslas su lietuvišku užrašu „Jėzau, pasitikiu tavimi“.

Šio paveikslo atsiradimas Kaišiadoryse siejamas su pal. arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu.

Menotyrininkų teigimu, ši Vilniaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija buvo nutapyta tarp 1937 ir 1939 metų arkivyskupo T. Matulionio užsakymu.

1943 metais T. Matulionis tapo Kaišiadorių vyskupu ir iš Kauno atsivežė šį paveikslą, kurį patalpino savo privačioje koplyčioje.

Vyskupą T. Matulionį 1946 metais areštavus ir nacionalizavus kurijos pastatą, paveikslas buvo patalpintas Kaišiadorių katedroje. Prieš keletą metų jis buvo restauruotas ir eksponuotas koplyčios centriniame altoriuje.

Menotyrininkai turi keletą hipotezių dėl paveikslo autorystės, tačiau jos dar reikalauja platesnių paieškų.

Daliaus Šatrausko ir Kosto Radlinsko nuotr.

Teofilius Matulionis prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo KaišiadoryseDievo Gailestingumo koplyčios pašventinimas Kaišiadorių katedroje