Vincentas su Teofiliumi dalinosi marškiniais, vėliau dalinsis ir kankinyste…

318

Kuomet 1933 metais iš Rusijos bolševikų kalėjimo grįžo vyskupas Teofilius Matulionis ir kiti kunigai kaliniai, tai jie apsilankė ir Telšiuose. Tuomet kanauninkas rektorius Vincentas Borisevičius vyskupui Matulioniui paaukojo visus savo baltinius, pridėdamas dar kažkokius rūbus.

Iš prelato Justino Juodaičio prisiminimų

Rekomenduojame