Vilties švyturiai. Metai su Lietuvos didvyriais ir kankiniais, 2019

292

2018 m. rugsėjį Lietuvoje apsilankęs popiežius Pranciškus nepaliovė kartojęs: „Prisiminkite savo šaknis, prisiminkite savo kankinius.“ Jo žodžių paskatinta leidykla „Magnificat“ sukūrė kalendorių kitiems metams „Vilties švyturiai“.

Jame tik 12 Lietuvos kankinių iš tūkstančių išraiškingi žvilgsniai, trumpos biografijos, liudijančios drąsą, ištikimybę tiesai ir išsaugotą viltis.

Vilties švyturiai – ne tik partizanas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, arkivyskupas Mečislovas Reinys, palaimintasis Teofilius Matulionis, bet ir mažiau žinomos itin stiprios dvasios kankinės Adelė Dirsytė ir Elena Spirgevičiūtė, nenuilstantys kunigai Pranciškus Budrys ir Juozas Zdebskis.

Tekstus parengė kun. Marius Talutis. Dizaineris Marius Žalneravičius. 

Pavartyti kalendorių galima čia

Užsisakykite čia. 

Bernardinai.lt

Rekomenduojame