Malda

MŪSŲ VIEŠPATIE, ŠVENTUMO ŠALTINI!
 
Tu stiprini visus Tavimi pasitikinčius ir nuoširdžiai Tavo valią vykdančius.
Tu stiprinai ir vyskupą Teofilių, kai dėl Tavo vardo jis kentėjo kalėjimuose bei lageriuose ir liko Tau ištikimas.
Suteik malonę, kad mes, kadaise jį turėję vyskupu, dabar galėtume turėti šventuoju ir užtarėju danguje.
Per vyskupo Teofiliaus užtarimą suteik mums malonių, kurių su pasitikėjimu Tavęs prašome. Amen.
 
APROBUOTA
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas
Kaišiadorys 2017 01 26
 
Malda į Teofilių (PDF)