Multimedija

  • Kryžiaus kelio apmąstymai pagal arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą (parengė tikybos mokytoja metodininkė Nijolė Pankratovaitė) (PPT)
  • Kryžiaus kelias su Teofiliu Matulioniu (parengė s. Danguolė Gervytė) (PPT)
  • Teofilius Matulionis (autorė Ieva Vyšniauskaitė) (PPT)
  • Teofilius Matulionis (autorė Eigilė Čygaitė) (PPT)
  • Teofilius Matulionis (autorė Elinga Kozlovskytė) (PPT)
  • Teofilius Matulionis (autorė Jadvyga Lapelienė) (PPT)
  • Teofilius Matulionis (autorė Violeta Bliujūtė) (PPT)