Rožinis

ROŽINIO SLĖPINIŲ APMĄSTYMUI PANAUDOTOS MINTYS IŠ PAL. ARKIVYSKUPO IR KANKINIO TEOFILIAUS MATULIONIO GYVENIMO

Parengė ses. Felicija Grybaitė (Kristaus Karaliaus Merginų diakonių kongregacija) ir Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos Teofiliaus Matulionio maldos būrelis.

Rožinio maldoje apmąstydami šventuosius slėpinius, dėkokime Viešpačiui už šią brangią dovaną ir Švč. Mergelei Marijai už nuolatinę globą bei užtarimą.

Rožinio malda su Teofiliumi (PDF)