Keliaujantiems į JAV

Čikaga. 1935 metais Čikagos Marquette parke vyskupas Matulionis pašventino Dariaus ir Girėno skrydžio paminklą.