Kelionės po Rusiją

Lodeinoje pole – Staraja Sloboda, 230 km nuo Peterburgo. 1931 m. įkurtas slaptasis masinio naikinimo baudžiamasis izoliatorius Svirlag. Kaliniai statė elektrinę, tampė rąstus. Šiandien Staraja Sloboda miestelyje yra ortodoksų vyrų vienuolynai. Vyskupas buvo nuo 1933 m. gegužės – keturis mėnesius.

Maskvos kalėjimai: Butyrkų kalėjimas, Lubianka (tardymo kalėjimas), Sokolninkų pataisos namai, ligoninės, Lietuvos atstovybė. Kalėjo nuo 1923 m. kovo iki 1925 m. vasario mėn. Sokolninkų pataisos namuose. 1933 m. rugpjūtį prieš išleidžiant į Lietuvą mėnesį gulėjo ligoninėje, kurį laiką buvo Butyrkuose, Lubiankos KGB rūmuose. Taip pat lankėsi Lietuvos atstovybėje, bendravo su Jurgiu Baltrušaičiu.

Potmos Zubovo-Poliankij invalidų namai, Mordovija, 450 km į rytus nuo Maskvos, arba 1500 km nuo Kauno. Čia išbuvo vyskupas beveik 2 metus.

Sankt Peterburgo Špalernaja kalėjimas. Prieš Solovkų salas ir po jų teko kalėti, iškentėti tardymus. Šlapernaje kalėjime arkivyskupas atsimindavo, kad teko būti tame kabinete, kur buvo tardomas Leninas.

Sankt Peterburgo kunigų seminarija. Mokėsi nuo 1892–1893, 1895–1900 m. Koplyčioje buvo pirmosios Mišios. Adresas: 1-ya Krasnoarmeyskaya ul., 11

Sankt Peterburgo šv. kankinės Kotrynos bažnyčia. Viena iš gražiausių bažnyčių Peterburge, prie kurios pusę metų Teofiliaus atliko bausmę buvusiame vienuolyne už vaiko iš mišrios šeimos krištą 1909 m., o nuo 1910 metų iki 1918 metų vykdė parapijos vikaro pareigas. Adresas: 32-34 Nevsky Prospekt.

Sankt Peterburgo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Nuo 1911 metų iki 1923 metų (12 metų) darbavosi, iš pradžių kaip vikaras, o nuo 1918 m. – klebonas. Pabaigė statybas. Patarnavo lietuviams, rusams, lenkams, latviams. Adresas: ul. Babushkina, 57

Solovkų salos. Archangelsko sritis, Baltosios jūros salynas, Anzero sala (47 kv. km) Beveik 900 km. į šiaurę nuo Sankt Peterburgo, arba 1700 km nuo Kauno. Arkivyskupas ten išbuvo nuo 1930 m. gruodžio iki 1933 m. gegužės.

Vladimiro centrinis kalėjimas. 180 km į rytus nuo Maskvos. 1948 m. balandžio iki 1954 m. gegužės m. Kalėjo Reinys, Mironas, Stulginskis etc.