Pal. Teofiliaus Matulionio asmenybė santykyje su Švč. Jėzaus Širdimi

Marijos radijas

40

„Pal. Teofiliaus Matulionio asmenybė santykyje su Švč. Jėzaus Širdimi“. Laidoje dalyvauja klierikas Linas Braukyla ir kun. Gabrielius Satkauskas.

Laidos įrašas

Rekomenduojame
error: