Alantos dvare – paroda „Palaimintasis Teofilius Matulionis gimtinėje“

Vaidotas Žukas

Jolantos Bimbirienės nuotr.
2 073

Nuo š. m. liepos 6 d. Alantos dvaro galerijoje veikia paroda „Palaimintasis Teofilius Matulionis gimtinėje – autentiškos nuotraukos, laiškai iš sovietinių kalėjimų, relikvijos, maldų liudijimai.“ Tai yra vyskupo kankinio T. Matulionio beatifikacijai skirtų parodų ciklo Beginklė tiesa tęsinys, kuris vyko Vilniuje – LR Seime ir Dailininkų sąjungos galerijoje bei Gyvenimo ir tikėjimo institute Kaune.

Alantos bažnyčioje buvo krikštytas palaimintojo Teofiliaus tėvas Jurgis, čia buvo registruota Jurgio Matulionio ir Onos

Jolantos Bimbirienės nuotr.

Juočepytės santuoka, čia krikštytas pats Teofilius, Alantos kapinėse palaidota jauna mirusi palaimintojo motina, šioje bažnyčioje Jurgis Matulionis vedė kitą žmoną – Oną Savickaitę, palaimintojo Teofiliaus mylimą pamotę.

Alantos dvaro galerijoje eksponuojama 30 stendų su vyskupo ir jo gausios šeimos narių nuotraukomis – su broliais, seserimis, brolienėmis ir jų vaikais.

Atskira parodos dalis – palaimintojo Teofiliaus giminaičių išsaugoti dėdės vyskupo laiškai, sovietinių kalėjimų cenzorių išbraukyti (1947-1953), arba rašyti iš tremties Invalidų namuose Mordovijos ASSR (1953–1956).

Parodoje rodomas pluoštas nedidelių, bet puošnių eksponatų, vyskupui T. Matulioniui įteiktų po jo grįžimo į Lietuvą iš Sovietų Sąjungos kalėjimų 1933 m. arba parsivežtų iš kelionės į Ameriką 1934–1936 m.

Tarp rečiausių parodos relikvijų – palaimintojo kišeninis laikrodis, rožančius, akiniai, barzdaskutė ir marškinių sąsagos iš sovietinio Solovkų konclagerio (1930-1933), švarkas su išsiuvinėta monograma, palaimintojo išdrožtas altorėlis ir jo iškarpyti kalėdiniai žaisliukai, atsiųsti iš Mordovijos dukterėčiai Marijai Matulionytei į Kauną, bambukinė lazda, kuria palaimintasis naudojosi paskutinėse tremtyse Birštone ir Šeduvoje (1956-1962).

Alantos dvaro parodos rėmėjai: Marija ir Vitas Bendoraičiai, Laimutė Matulionytė-Grumadienė, Kęstutis Kazlauskas, Vladas Pusvaškis, Kristina ir Vidūnas Mekšrūnai, Asta Piktužienė, Algirdas Saudargas, Paulius Martinaitis, Vaidotas Vaičaitis, Žilvinas Petrauskas, Agnė Širinskienė, Audrius Mikitiukas, Darius Auglys, Zenius Mištautas, Evaldas Darškus, Eglė Stašienė, Vytautas Jankauskas, Lietuvos „Caritas“, Paulius Ratė, Rimantas Jonas Dagys, Arimantas Raškinis, Molėtų rajono savivaldybė.

Paroda Alantos dvaro galerijoje „Palaimintasis Teofilius Matulionis gimtinėje“ veikia kasdien nuo 9 iki 17 val., išskyrus pirmadienius. Paroda veiks iki š. m. gruodžio mėnesio. Galerijos svetainė: www.zukasalanta.lt

V. Ž.

Rekomenduojame