Domeikavos parapijos vaikai pasigamino pal. Teofiliaus Matulionio kalėdinį karpinį

Kauno arkivyskupijos inf.

331

Trečiąjį advento sekmadienį Domeikavos parapijoje vaikai gamino karpinį „Paukštelis narvelyje“. Kalėdamas Mordovijoje vyskupas Teofilius Matulionis 1955 m. voke atsiuntė šį karpinį mažajai dukterėčiai Marytei Šventų Kalėdų proga, o laiške paaiškino: „Tu dabar gali pamatyti, kur esu ir kaip dabar jaučiuosi.“ Tuometinė valdžia kalinimais apribojo arkivyskupo laisvę, tačiau pralaimėjo dvasinę kovą. Palaimintasis T. Matulionis moko kovoti už kilnius idealus, mylėti Dievą ir žmones, negandose atrasti šviesą.

Džiaugsmo sekmadienį parapijos klebonas kunigas Gintaras Pūras vadovavo iškilmingoms pamaldoms ir pasakė pamokslą. Dvasininkas, apgailestavo kad nemažai laisve besimėgaujančių žmonių stokoja gyvenimo džiaugsmo, todėl kvietė tikrojo džiaugsmo ieškoti Jėzuje, paragino dalyvauti advento rekolekcijose,

Po pamaldų jaunieji parapijiečiai džiaugėsi prakartėle, papuošta egle bei pasigamintais darbeliais. Už gražią kalėdinio karpinio idėją pal. arkivyskupui Teofiliui Matulioniui vaikai padėkojo tardami: „Ačiū Tau, Teofiliau!“

Domeikavos parapijos informacija

Rekomenduojame