Kaišiadorių katedroje buvo iškilmingai švenčiama Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio sukaktis ir perskaityta Popiežiaus Pranciškaus Brevė

Kaišiadorių kurijos inf.

760

2019 m. vasario 10 d. Kaišiadorių katedroje buvo iškilmingai švenčiama Palaimintojo Teofiliaus Matulionio konsekravimo vyskupu 90-mečio sukaktis ir perskaityta Popiežiaus Pranciškaus Brevė.

Šiuo Popiežiaus dokumentu skelbiama Palaimintojo garbė – gyvenimo aprašymas, išvardijami nuopelnai ir dorybės, kviečiama jomis sekti…

Liturgijai vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, celebravo vyskupas emert. Juozas Matulaitis, vyskupo generalvikaras kun. Rolandas Bičkauskas, pal. Teofiliaus kanonzacijos postulatorius kun. Marius Talutis, kun. br. Saulius Rumšas OP, kiti kunigai.

Mišių liturgijoje, po Evangelijos, Popiežiaus Pranciškaus Brevę lotyniškai perskaitė kun. Marius Talutis, lietuviškai – Roma Zajančkausienė, Birštono sakralinio muziejaus vadovė.

Iškilmių pabaigoje kun. br. S. Rumšas pasidalijo istorija apie pal. Teofiliaus konsekracijos vyskupu, kuri vyko slapta Petrograde, liudininkus. Vienas iš jų, buvo kunigas vienuolis domininkonas – prancūzas. Vėliau, Prancūzijoje, jis pats buvo konsekruotas vyskupu ir įšventino kunigais pirmuosius lietuvius dominikonus. Tarp jų – tėvą K. Grigaitį, daug pasidarbavusį atgimimo metais atkuriant dominikonų vienuoliją Lietuvoje…

Iškilmės baigėsi pal. Teofiliaus koplyčioje – Katedroje, kur melstasi palaimintojo litanija ir suteiktas palaiminimas Teofiliaus relikvija.

Nuotraukų fotogalerija

Rekomenduojame