Klaipėdos šv. Kazimiero parapijai įteikta pal. Teofiliaus relikvija

Klaipėdos šv. Kazimiero parapijos inf.

Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčia
728

Klaipėdos šv. Kazimiero parapija sulaukė ypatingos dovanos – Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui maloningai sutikus mūsų parapijai bus suteikta palaimintojo Teofilio Matulionio relikvija. Šia proga parapijos delegacija (choras, maldos grupių atstovai ir kiti parapijiečiai) šeštadienį, balandžio 6 d., vyko į Kaišiadorys pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus ir parsivežti relikviją. Ją pagerbti bus galima per visas Šv. Mišias sekmadienį, per Verbas, Velykas ir Atvelykį.

www.kazimieroparapija.lt

Rekomenduojame